ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || അമ്പലപ്പുഴ വടക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

അമ്പലപ്പുഴ വടക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

പ്രജിത്ത് കാരിക്കല്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 9
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കഞ്ഞിപ്പാടം തെക്ക്
മെമ്പറുടെ പേര് പ്രജിത്ത് കാരിക്കല്‍
വിലാസം കാരിക്കല്‍ ഹൌസ്, വണ്ടാനം, വണ്ടാനം-688005
ഫോൺ 9847211144
മൊബൈല്‍
വയസ്സ് 38
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി എ
തൊഴില്‍ സാമൂഹ്യ പ്രവര്‍ത്തനം