ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || അമ്പലപ്പുഴ വടക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

അമ്പലപ്പുഴ വടക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

പി എം ദീപവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 8
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കഞ്ഞിപ്പാടം വടക്ക്
മെമ്പറുടെ പേര് പി എം ദീപ
വിലാസം ശ്രീശങ്കരം, കഞ്ഞിപ്പാടം, കഞ്ഞിപ്പാടം-688005
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8089130245
വയസ്സ് 46
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പത്താംതരം
തൊഴില്‍ മഹിളാ പ്രധാന്‍ ഏജന്‍റ്