ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || അമ്പലപ്പുഴ വടക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

അമ്പലപ്പുഴ വടക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

റ്റി. ജയപ്രകാശ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 2
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് റ്റി.ഡി.എം.സി വാര്‍ഡ്
മെമ്പറുടെ പേര് റ്റി. ജയപ്രകാശ്
വിലാസം കൊച്ചരീശ്ശേരില്‍, നീര്‍ക്കുന്നം, വണ്ടാനം-688005
ഫോൺ 9605046537
മൊബൈല്‍
വയസ്സ് 43
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രീ ഡിഗ്രി
തൊഴില്‍ കണ്‍സ്ട്രക്ഷന്‍