ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || അരൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

അരൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ജ്യോതിലക്ഷ്മി പി ആര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 20
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കോണ്‍വെന്‍റ് വാര്‍ഡ്
മെമ്പറുടെ പേര് ജ്യോതിലക്ഷ്മി പി ആര്‍
വിലാസം കാരയ്ക്കാപറമ്പില്‍, അരൂര്‍, അരൂര്‍-688534
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9142430043
വയസ്സ് 38
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി കോം
തൊഴില്‍ ഇല്ല