ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || അരൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

അരൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഒ കെ മോഹനന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 1
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പുത്തനങ്ങാടി
മെമ്പറുടെ പേര് ഒ കെ മോഹനന്‍
വിലാസം ഒറ്റതെങ്ങുങ്കല്‍, അരൂര്‍, അരൂര്‍-688534
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9495120107
വയസ്സ് 59
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍ സി
തൊഴില്‍ ഫിഷിംഗ്