ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || എഴുപുന്ന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

എഴുപുന്ന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

പി കെ മധുക്കുട്ടന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 13
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കോങ്കേരില്‍
മെമ്പറുടെ പേര് പി കെ മധുക്കുട്ടന്‍
വിലാസം പോനാരിവീട്, എഴുപുന്ന, എഴുപുന്ന-688537
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9447960899
വയസ്സ് 47
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എം എ.- ബിഎഡ്
തൊഴില്‍ മറ്റുസേവനതുറകള്‍