ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || വെളിനല്ലൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

വെളിനല്ലൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

അഡ്വ എം അന്‍സർവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 15
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഓയൂര്‍
മെമ്പറുടെ പേര് അഡ്വ എം അന്‍സർ
വിലാസം അനീഷ് കോട്ടേജ്, ഓയൂർ, ഓയൂർ-691510
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 7356456500
വയസ്സ് 43
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി എ എല്‍ എല്‍ ബി
തൊഴില്‍ അഡ്വക്കേറ്റ്