ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || വെളിനല്ലൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

വെളിനല്ലൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

കെ വിശാഖ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 11
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പുതുശ്ശേരി
മെമ്പറുടെ പേര് കെ വിശാഖ്
വിലാസം പുതിയിടത്ത് വടക്കതിൽ വീട്, കരിങ്ങന്നൂർ, കരിങ്ങന്നൂർ-691516
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 7034398187
വയസ്സ് 25
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എൽ.സി
തൊഴില്‍ പൊതു പ്രവർത്തകൻ