ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || വെളിനല്ലൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

വെളിനല്ലൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

പി ആർ സന്തോഷ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 10
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ആറ്റൂര്‍കോണം
മെമ്പറുടെ പേര് പി ആർ സന്തോഷ്
വിലാസം പൊയ്കയിൽ വീട്, അടയറ, കരിങ്ങന്നൂർ-691516
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9447071327
വയസ്സ് 47
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എം.എ
തൊഴില്‍ എയ്ഡഡ് സ്കൂള്‍ അധ്യാപകന്‍