ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || വെളിനല്ലൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

വെളിനല്ലൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ജയശ്രീ ജിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 1
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് അമ്പലംകുന്ന്
മെമ്പറുടെ പേര് ജയശ്രീ ജി
വിലാസം രാമചന്ദ്ര വിലാസം കിഴക്കതില്‍, അമ്പലംകുന്ന്, നെട്ടയം-691537
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9048446328
വയസ്സ് 53
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രീ ഡിഗ്രി കോഴ്സ്
തൊഴില്‍ പൊതു പ്രവർത്തക