ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കല്ലുവാതുക്കല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കല്ലുവാതുക്കല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

എന്‍. ശാന്തിനിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 14
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പാരിപ്പള്ളി
മെമ്പറുടെ പേര് എന്‍. ശാന്തിനി
വിലാസം നടരാജ ഭവന്‍, പാരിപ്പള്ളി, പാരിപ്പള്ളി-691574
ഫോൺ 9446910201
മൊബൈല്‍ 8921428983
വയസ്സ് 55
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിധവ
വിദ്യാഭ്യാസം എം.എ.
തൊഴില്‍