ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പൂതക്കുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പൂതക്കുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

അന്‍സാരി ഫസില്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 12
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് നെല്ലേറ്റില്‍
മെമ്പറുടെ പേര് അന്‍സാരി ഫസില്‍
വിലാസം അന്‍സാരി മന്‍സില്‍, നെല്ലേറ്റില്‍, നെല്ലേറ്റില്‍-691302
ഫോൺ 8281622531
മൊബൈല്‍ 7510353788
വയസ്സ് 28
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി.ബി.എ
തൊഴില്‍ ഇല്ല