ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പൂതക്കുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പൂതക്കുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

മനീഷ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 10
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഇടയാടി
മെമ്പറുടെ പേര് മനീഷ്
വിലാസം കണിമംഗലം (പേയ്ക്കാട്ടില്‍ വീട്), പൂതക്കുളം, പൂതക്കുളം-691302
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9895616935
വയസ്സ് 36
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്ലസ് ടു
തൊഴില്‍ ഇല്ല