ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പൂതക്കുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പൂതക്കുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

മഞ്ജുഷ സിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 8
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് എച്ച്.എസ്.വാര്‍ഡ്
മെമ്പറുടെ പേര് മഞ്ജുഷ സി
വിലാസം സഞ്ജിത്ത് ഭവന്‍, തലക്കുളം, പുത്തന്‍കുളം-691302
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9847013492
വയസ്സ് 48
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ ഇല്ല