ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പൂതക്കുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പൂതക്കുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

പ്രകാശ് കെവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 7
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പൂതക്കുളം
മെമ്പറുടെ പേര് പ്രകാശ് കെ
വിലാസം ഷീല സദനം, പൂതക്കുളം, പൂതക്കുളം-691302
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9526445514
വയസ്സ് 56
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ജെ.ഡി.സി
തൊഴില്‍ സെക്രട്ടറി, എസ്.സി കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്