ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കൊറ്റങ്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കൊറ്റങ്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

അബ്ദുള്‍ ജവാദ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 13
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് തെറ്റിച്ചിറ
മെമ്പറുടെ പേര് അബ്ദുള്‍ ജവാദ്
വിലാസം മവാഹിബ്, മേക്കോണ്‍, ചന്ദനത്തോപ്പ്-691014
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9656398817
വയസ്സ് 36
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എല്‍ സി
തൊഴില്‍ സാമൂഹിക പ്രവര്‍ത്തകന്‍