ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കൊറ്റങ്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കൊറ്റങ്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ബിന്ദു എസ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 11
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് അംബേദ്കര്‍ ഗ്രാമം
മെമ്പറുടെ പേര് ബിന്ദു എസ്
വിലാസം ശ്രുതി ഭവനം, അംബേദ്ക്കര്‍ ഗ്രാമം, തട്ടാര്‍കോണം-691005
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9747262310
വയസ്സ് 48
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ തയ്യല്‍ തൊഴിലാളി