ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കൊറ്റങ്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കൊറ്റങ്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

പി വിനിതകുമാരിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 9
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഇലിപ്പിക്കോണം
മെമ്പറുടെ പേര് പി വിനിതകുമാരി
വിലാസം പൊയ്കയില്‍ വീട്, ഇലപ്പിക്കോണം, തട്ടാര്‍കോണം-691005
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9496293779
വയസ്സ് 50
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രീഡിഗ്രി
തൊഴില്‍ സാമൂഹിക പ്രവര്‍ത്തക