ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പന്‍മന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പന്‍മന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

രാജീവ് കുഞ്ഞുമണിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 22
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വടക്കുംതല മേക്ക്
മെമ്പറുടെ പേര് രാജീവ് കുഞ്ഞുമണി
വിലാസം കൈലാസം, വടക്കുംതല മേക്ക്, വടക്കുംതല-690536
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9744435343
വയസ്സ് 51
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍