ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പേരയം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പേരയം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

പി രമേശ് കുമാർവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 6
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പേരയം എ
മെമ്പറുടെ പേര് പി രമേശ് കുമാർ
വിലാസം ഉഷാ മന്ദിരം, മുളവന, മുളവന-691503
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9747654165
വയസ്സ് 48
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എൽ സി , ഐ ടി ഐ
തൊഴില്‍ പൊതുപ്രവർത്തനം