ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || നെടുവത്തൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

നെടുവത്തൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

വി കെ ജ്യോതിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 16
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പുല്ലാമല
മെമ്പറുടെ പേര് വി കെ ജ്യോതി
വിലാസം ഉദയ മന്ദിരം, പുല്ലാമല, തേവലപ്പുറം-691507
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8547856708
വയസ്സ് 44
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍