ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || വെളിയം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

വെളിയം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ജയ രഘുനാഥ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 12
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പടിഞ്ഞാറ്റിന്‍കര
മെമ്പറുടെ പേര് ജയ രഘുനാഥ്
വിലാസം ഇടപൊയ്കതാഴതില്‍, വെളിയം വെസ്റ്റ്, വെളിയം വെസ്റ്റ്-691540
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9745915013
വയസ്സ് 55
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍