ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || വെളിയം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

വെളിയം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഷീബ സന്തോഷ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 3
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഓടനാവട്ടം
മെമ്പറുടെ പേര് ഷീബ സന്തോഷ്
വിലാസം പുത്തന്‍പുരവീട്, ഓടനാവട്ടം, ഓടനാവട്ടം-691512
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9947596750
വയസ്സ് 34
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍