ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ഇടമുളയ്ക്കല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ഇടമുളയ്ക്കല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഷൈനി സജീവ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 17
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഒഴുകുപാറയ്ക്കല്‍
മെമ്പറുടെ പേര് ഷൈനി സജീവ്
വിലാസം തലമല ചരുവിള വീട്, ഒഴുകുപാറയ്ക്കല്‍, ഒഴുകുപാറയ്ക്കല്‍-691533
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9605672314
വയസ്സ് 38
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ കര്‍ഷകതൊഴിലാളി