ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || അഞ്ചല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

അഞ്ചല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

നൌഷാദ് എവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 15
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മാര്‍ക്കറ്റ് വാര്‍ഡ്
മെമ്പറുടെ പേര് നൌഷാദ് എ
വിലാസം ചീപ്പുവയല്‍ പുത്തന്‍ വീട്, അഞ്ചല്‍, അഞ്ചല്‍-691306
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9447453795
വയസ്സ് 51
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രീഡിഗ്രി
തൊഴില്‍ വ്യാപാരം