ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || അഞ്ചല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

അഞ്ചല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

എന്‍ ചന്ദ്ര ബാബുവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 8
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പാറവിള
മെമ്പറുടെ പേര് എന്‍ ചന്ദ്ര ബാബു
വിലാസം മൂലംകുന്നില്‍ വീട്, അഗസ്ത്യക്കോട്, അഞ്ചല്‍-691306
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9947357616
വയസ്സ് 59
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ഡിഗ്രി
തൊഴില്‍ കൃഷി