ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കുളത്തൂപ്പുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കുളത്തൂപ്പുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ജോസഫ് എഫ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 18
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പതിനൊന്നാംമൈല്‍
മെമ്പറുടെ പേര് ജോസഫ് എഫ്
വിലാസം വെള്ളിലതെക്കേക്കര വീട്, ഭാരതീപുരം, ഭാരതീപുരം-691312
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8129347495
വയസ്സ് 30
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എം കോം
തൊഴില്‍ സഹകരണ മേഖല