ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കുളത്തൂപ്പുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കുളത്തൂപ്പുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ജയകൃഷ്ണന്‍ പിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 7
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് അമ്പലം
മെമ്പറുടെ പേര് ജയകൃഷ്ണന്‍ പി
വിലാസം കൃഷ്ണമംഗലം, കുളത്തൂപ്പുഴ, വില്ലുമല-691310
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9946791401
വയസ്സ് 49
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ സാമൂഹ്യ പ്രവര്‍ത്തകന്‍