ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || മൈലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മൈലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഗിരിജാ മുരളീധരന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 10
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പള്ളിക്കല്‍ ഈസ്റ്റ്‌
മെമ്പറുടെ പേര് ഗിരിജാ മുരളീധരന്‍
വിലാസം ചരുവിള വീട്, പള്ളിക്കല്‍, പള്ളിക്കല്‍-691566
ഫോൺ 9544681158
മൊബൈല്‍ 9544681158
വയസ്സ് 49
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എല്‍ സി
തൊഴില്‍ ഗൃഹഭരണം