ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || മൈലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മൈലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

കെ മണിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 9
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മുട്ടമ്പലം
മെമ്പറുടെ പേര് കെ മണി
വിലാസം സൌപര്‍ണിക, പെരുംകുളം, പെരുംകുളം-691566
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9539711843
വയസ്സ് 43
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എല്‍ സി
തൊഴില്‍ ആശാ വര്‍ക്കര്‍