ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || മൈലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മൈലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ദീപ ശ്രീകുമാര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 3
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് താമരക്കുടി
മെമ്പറുടെ പേര് ദീപ ശ്രീകുമാര്‍
വിലാസം ഉഷാ സദനം, താമരക്കുടി, താമരക്കുടി-691560
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 6282342695
വയസ്സ് 37
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എം.എ , ബിഎഡ്
തൊഴില്‍ സോഷ്യല്‍ വര്‍ക്കര്‍