ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കുന്നത്തൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കുന്നത്തൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

റെജികുര്യന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 15
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് തുരുത്തിക്കര പടിഞ്ഞാറ്
മെമ്പറുടെ പേര് റെജികുര്യന്‍
വിലാസം പെരുമുറ്റത്ത് പുത്തന്‍ വീട്, തുരുത്തിക്കര, തുരുത്തിക്കര-690540
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9895253197
വയസ്സ് 46
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹമോചിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബിഎ
തൊഴില്‍ പൊതുപ്രവര്ത്തനം