ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കുന്നത്തൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കുന്നത്തൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

രതീഷ്.എസ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 6
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കീച്ചപ്പള്ളില്‍
മെമ്പറുടെ പേര് രതീഷ്.എസ്
വിലാസം മംഗലത്ത് വീട്, ഐവര്കാല കിഴക്ക്, ഐവര്‍കാല കിഴക്ക്-691507
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9495226000
വയസ്സ് 41
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എം.എ ബിഎഡ്,സെറ്റ്
തൊഴില്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ററി ടീച്ചര്‍