ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ക്ളാപ്പന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ക്ളാപ്പന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

പി.പ്രസന്നവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 12
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ക്ലാപ്പന തെക്ക്‌
മെമ്പറുടെ പേര് പി.പ്രസന്ന
വിലാസം കരിയില്‍ മേക്കതില്‍, ക്ലാപ്പന, ക്ലാപ്പന-690525
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9847930195
വയസ്സ് 44
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബിരുദം
തൊഴില്‍ സ്വകാര്യ സ്കൂള്‍ അദ്ധ്യാപിക