ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കുലശേഖരപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കുലശേഖരപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

യൂസഫ്കുഞ്ഞ് എംവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 11
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പുത്തന്‍തെരുവ്
മെമ്പറുടെ പേര് യൂസഫ്കുഞ്ഞ് എം
വിലാസം പുത്തന്‍വീട്ടില്‍ തെക്കതില്‍, പുത്തന്‍തെരുവ്, കുലശേഖരപുരം-690544
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9847158966
വയസ്സ് 61
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്‍ത്തകന്‍