ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കുലശേഖരപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കുലശേഖരപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

നാസര്‍ എവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 10
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മണ്ണടിശ്ശേരി
മെമ്പറുടെ പേര് നാസര്‍ എ
വിലാസം കാട്ടുംപുറത്ത് പുത്തന്‍വീട്, കടത്തൂര്‍, കുലശേഖരപുരം-690544
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8281484932
വയസ്സ് 58
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ഹയര്‍ സെക്കന്‍ററി
തൊഴില്‍ രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്‍ത്തകന്‍