ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കുലശേഖരപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കുലശേഖരപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സൌമ്യ എസ് പ്രേംകൃഷ്ണന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 6
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പഞ്ചായത്ത് സെന്റര്‍
മെമ്പറുടെ പേര് സൌമ്യ എസ് പ്രേംകൃഷ്ണന്‍
വിലാസം കാര്‍ത്തിക, ആദിനാട് വടക്ക്, ആദിനാട് വടക്ക്-690542
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9744720459
വയസ്സ് 34
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ഗ്രാഡ്യുവേഷന്‍
തൊഴില്‍ സാമൂഹിക പ്രവര്‍ത്തക