കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

വി പി മനോജ്‌വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 4
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പുത്തൂര്‍
മെമ്പറുടെ പേര് വി പി മനോജ്‌
വിലാസം വടക്കേപാപ്പിനി, മൊകവൂര്‍, എരഞ്ഞിക്കല്‍-673303
ഫോൺ 9895833045
മൊബൈല്‍ 8075240512
വയസ്സ് 49
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ പൊതു പ്രവര്‍ത്തനം