കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

ഗോപകുമാര്‍. പി.കെവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 92
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കടകംപള്ളി
മെമ്പറുടെ പേര് ഗോപകുമാര്‍. പി.കെ
വിലാസം ൾീനിലയം, കല്ലൂംമൂട്, ആനയറ-695029
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9447893335
വയസ്സ് 67
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ എല്‍.ഐ.സി ഏജന്‍റ്