കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

ഡി.ജി. കുമാരന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 91
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കരിക്കകം
മെമ്പറുടെ പേര് ഡി.ജി. കുമാരന്‍
വിലാസം ഇടമന വീട്, കരിയ്ക്കകം, കരിയ്ക്കകം-695021
ഫോൺ 9567801355
മൊബൈല്‍ 9961665054
വയസ്സ് 51
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍