കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

പി. അശോക് കുമാര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 85
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പാല്‍ക്കുളങ്ങര
മെമ്പറുടെ പേര് പി. അശോക് കുമാര്‍
വിലാസം രശ്മി,എം ആര്‍ എ-72, തേങ്ങാപ്പുര ലൈന്‍, പാല്‍കുളങ്ങര, പേട്ട-695024
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9496545363
വയസ്സ് 73
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ ടീച്ചര്‍