കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

പി. രാജേന്ദ്രന്‍ നായര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 83
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം
മെമ്പറുടെ പേര് പി. രാജേന്ദ്രന്‍ നായര്‍
വിലാസം ശ്രീഭദ്ര ഗാര്‍ഡന്‍സ്, തേങ്ങാപ്പുര ലൈന്‍, പാല്‍കുളങ്ങര, പേട്ട-695024
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9447014661
വയസ്സ് 59
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ കളക്ഷന്‍ ഏജന്‍റ്