കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

ഗായത്രി ബാബുവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 82
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വഞ്ചിയൂര‍്‍
മെമ്പറുടെ പേര് ഗായത്രി ബാബു
വിലാസം , അത്താണി ലൈന്‍, വഞ്ചിയൂര്‍-695035
ഫോൺ 8590920260
മൊബൈല്‍ 8848523945
വയസ്സ് 22
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം യു.ജി.സി, എന്‍.റ്റി.എ, നെറ്റ്
തൊഴില്‍