കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

ബി മോഹനന്‍ നായര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 73
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കുര്യാത്തി
മെമ്പറുടെ പേര് ബി മോഹനന്‍ നായര്‍
വിലാസം T C 41/1237, ദീപക് നിവാസ്, കുര്യാത്തി, മണക്കാട്-695009
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9495903573
വയസ്സ് 67
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍