കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

വിജയകുമാരി വിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 68
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കമലേശ്വരം
മെമ്പറുടെ പേര് വിജയകുമാരി വി
വിലാസം റ്റി സി 68/224,പൂരം, തോട്ടം, മണക്കാട്-695009
ഫോൺ 9746690403
മൊബൈല്‍ 8848933942
വയസ്സ് 58
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍