കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

ശ്രീദേവി എസ് കെവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 56
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മേലാംകോട്
മെമ്പറുടെ പേര് ശ്രീദേവി എസ് കെ
വിലാസം കൃഷ്ണലക്ഷ്മി, റ്റി സി 56/882, നടുവത്ത്, കാരയ്ക്കാമണ്ഡപം, നേമം-695020
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 7591969524
വയസ്സ് 37
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ ബില്‍ഡിംഗ് ഡിസൈനര്‍ സിവില്‍