കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

മഞ്ജു പി വിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 51
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പുന്നക്കാമുഗള്
മെമ്പറുടെ പേര് മഞ്ജു പി വി
വിലാസം മയൂര്‍വിളാകത്ത് വീട്, ആലപ്പുറം, തിരുമല-695006
ഫോൺ 8592929274
മൊബൈല്‍ 9847732382
വയസ്സ് 44
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ ടെയിലറിംഗ്