കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

എസ് മധുസൂദനന്‍ നായര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 22
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ശാസ്തമംഗലം
മെമ്പറുടെ പേര് എസ് മധുസൂദനന്‍ നായര്‍
വിലാസം പാളയത്തുവിളാകം, റ്റി സി 22/1417, ടെമ്പിള്‍ ജംഗ്ഷന്‍, ശാസ്തമംഗലം-695010
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9656733616
വയസ്സ് 59
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എല്‍ സി, ഡിപ്ലോമ ഇന്‍ മെഡിക്കല്‍ ലബോറട്ടറി ടെക്നോളജി
തൊഴില്‍