കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

ആതിര എല്‍ എസ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 6
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഉള്ളൂര്‌‍‍‍
മെമ്പറുടെ പേര് ആതിര എല്‍ എസ്
വിലാസം മങ്ങോട്ടു പൊയ്കയില്‍ വീട്, കട്ടേല, ശ്രീകാര്യം-695017
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 7025801732
വയസ്സ് 23
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി എസ് സി കംപ്യൂട്ടര്‍ സയന്സ്
തൊഴില്‍