കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

ബിന്ദു എസ് ആര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 5
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചെറുവയ്ക്കല്
മെമ്പറുടെ പേര് ബിന്ദു എസ് ആര്‍
വിലാസം ബിന്ദു ഭവന്‍, അമ്പാടി നഗര്‍, ശ്രീകാര്യം-695017
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9496049838
വയസ്സ് 45
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ഡി സി എ
തൊഴില്‍